Triển khai thực hiện các dự án sản xuất nông nghiệp

Từ đầu năm đến nay, UBND xã Tân Long (Đồng Hỷ) phối hợp với Trạm Khuyến nông huyện Đồng Hỷ tích cực triển khai thực hiện Dự án trồng bưởi da xanh theo Đề án 2037 và thực hiện mô hình trồng cây dong giềng của hợp tác xã dịch vụ sản xuất miến dong Việt Cường cho tổng số 135 hộ dân.

Trong đó, Dự án trồng bưởi da xanh theo Đề án 2037 đã có 31 hộ dân xóm Mỏ Ba tham gia trên tổng diện tích 3ha, các hộ dân được hỗ trợ hơn 1.800 cây giống và 940kg phân bón lót. Cùng với đó, mô hình trồng cây dong riềng của Hợp tác xã dịch vụ sản xuất miến dong Việt Cường có 104 hộ dân ở 4 xóm là Mỏ Ba, Đồng Luông, Làng Giếng, Lân Quan tham gia thực hiện trên tổng diện tích là 15ha. Các hộ dân được hỗ trợ 72kg/sào giống, 15kg/sào phân bón các loại và được tập huấn kỹ trồng, chăm sóc cây. Bên cạnh đo, các hộ dân cũng được hợp tác xã hỗ trợ bao tiêu sản phẩm. 

Thu Nga

Các tin khác:

image
image
image
image
image
image

Tìm kiếm:  


http://baothainguyen.org.vn/tin-tuc/kinh-te/trien-khai-thuc-hien-cac-du-an-san-xuat-nong-nghiep-248807-108.html

Trả lời